హాస్యనటుడు వేణు మాధవ్ ఇక లేరు

హాస్యనటుడు వేణు మాధవ్ ఇక లేరు

user-default | Mob: | 17 Sep

;- కొద్ది రోజులుగా కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతూ చికిత్స,, సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో జన్మించిన వేణు మాధవ్,, అధికారికంగా నిర్దారించిన కుటుంబ సభ్యులు మరియు ఆసుపత్రి వైద్యులు,, ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12.20 ని' కు మృతి చెందిన వేణు మాధవ్..

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved