పిల్లలు పాఠశాలలకు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉండాలిఖ

పిల్లలు పాఠశాలలకు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉండాలిఖ

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 17 Sep

పిల్లలు పాఠశాలలకు వెళ్ళడానికి సంసిద్దులు కావాలని జిల్లా స్వచ్ఛంధ సేవా సంస్థల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు సింహాద్రి అన్నారు.గురువారం మధ్యాహ్నం కాకినాడ లోని పర్లోవపేట లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకొంటున్న పిల్లలకు అమ్మఒడి, నాడు నేడు కార్యక్రమాలపై జిల్లా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల సమాఖ్య ఏర్పాటు చేసిన అవగాహన కార్యక్రమానికి సింహాద్రి అద్యక్షత వహించారు. కరోనా తరువాత బడులు తెరవక పోవడంతో పిల్లలు పడిన ఇబ్బందులు, త్వరలో బడులు తెరిచిన తరువాత పిల్లలు ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో సింహాద్రి వివరించారు. ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రారంబిస్తున్న మాబడి నాడు నేడు కార్యక్రమంపై జిల్లా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల సమాఖ్య గౌరవ అధ్యక్షుడు మరియు జిల్లా రిసోర్సు ట్రైనర్ యం.జి.కె. రాజు అవగాహన కల్పించారు. నూరు శాతం పిల్లలు చదువుకోవడానికి ప్రభుత్వం అమలు జరుపుతున్న పధకాల గురిoచి యం.జి.కె. రాజు పిల్లలకు తెలియచేసారు. ఈ కార్యక్రమానికి పరలోవపేట కు చెందిన వాలంటీర్లు,పిల్లలు పాల్గొన్నారు.

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved