మా గృహాలకు చేర్చండి

మా గృహాలకు చేర్చండి

user-default Svkrishnaiah | Mob: 9347109717 | 17 Sep

చిత్తూరు జిల్లా వరదయ్య పాలెం మండలం బత ల వరం గ్రామంలో D 6. హాస్టల్ లో 400మంది మహిళా ఉద్యోగినిలు లాక్ డౌన్ లో చిక్కుకొని ఉన్నారు వారిని వారి స్వగ్రామాలకు పంపమని ప్రభుత్యాన్ని కోరుతున్నారు.

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved