దిన ఫలం

దిన ఫలం

user-default Phaneendra Malireddy | 17 Jul

శ్రీ వికారి నామ సం।।రం।। ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ రుతువు; ఆషాఢ మాసం; శుక్ల పక్షం విదియ: రా.9.18 తదుపరి తదియ పునర్వసు నక్షత్రం: ఉ.6.48 తదుపరి ఆశ్లేష అమృత ఘడియలు: ఉ.6.02 వరకు పునరమృతం రా.11.16 నుంచి 12.45 వరకు వర్జ్యం: మ.2.17 నుంచి 3.47 వరకు దుర్ముహూర్తం: ఉ.9.53 నుంచి 10.45 తిరిగి మ.3.05 నుంచి 3.57 వరకు రాహుకాలం: మ.1.30 నుంచి 3.00 వరకు సూర్యోదయం: ఉ.5-36; సూర్యాస్తమయం: సా.6.33 చంద్రదర్శనం,

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved